Vi må få det umulige til å bli mulig!

20160422_192304Under Regjeringens konferanse om grønn omstilling, tordag 22. april, beskriver statsministeren følgende situasjon. Fremover må vi sørge for mer effektivt ressursbruk, nye transportmåter, infrastruktur og drivstofftyper. Hun viser til at vi har er solid verktøykasse å ta av, både med en høyt utdannet befolkning og at vi er kjappe til å innføre og ta i bruk ny teknologi.

Klima- og miljøministeren viser til at millenials vil ha grønne løsninger og instant satisfaction. Han viser til at omstillingen krever nye løsninger, og at det vil satses hardt å teknlogiutvikling. Statsministeren pekte på at det som er umulig i dag må bli mulig i morgen!

Personlig håper jeg det vil satses like hardt på holdningsendringer da mye av jobben fremdeles ligger her.

Brukerstyrt teknologiutvikling

Mye av fremtidens løsninger baserer seg på teknologiutvikling, som el-biler eller hydrogen-biler, eller ulike apper som skal bidra til at vi som brukere får bedre utnyttelse av infrastrukturen. Et viktig moment som kom frem i løpet av dagen var nettopp brukerne. Vi har kommet dit at all teknologisk utvikling må ha en brukerverdi for at det skal nå frem.

Politisk endringsledelse

Det ble også påpekt at politisk ledelse er viktig når samfunnet skal endres i en grønnere retning. Hvis ikke politikerne går foran som gode eksempler, hvorfor skal da jeg og du endre oss? Dette er den generelle holdningen hos mange, og med rette. Politikerne er de som, på vegne av oss, skal ta gode beslutninger for fremtiden. De skal se det store bildet, der vi som enkeltpersoner ser enkeltdelene. For næringslivet er det viktig at politikerne er tydelige på hvilken vei vi skal gå, og at de må gi alle bedrifter samme rammevilkår uansett hvor i landet de holder til.

Det ble snakket mye om å samarbeide for å finne nye løsninger, ikke bare på tvers av offentlige instanser, men også mellom det offenltige og privat næringsliv. For å få sånne samarbeid til å fungere, må vi ha en klar og tydelig offentlig aktør som kan fungere som koordinator samtidig som partene må være lyttende til hverandre.

Hva vil fremtiden bringe?

Endring gjør vondt, og vi vet ikke alltid hvor eller hvem det rammer. Men vi vet at endringen kommer. Nye generasjoner vil også tvinge dette frem. Skogen Lund (NHO) pekte på at vi ikke evner å ta høyde for fremtidens løsninger når vi planlegger, og at vi blir fanget i et lineært behov for hva fremtiden vil bringe og når det vil få effekt. Noen av løsningene som ble presentert kan tvinge oss ut av denne lineære tankegangen. dette vil jeg komme tilbake til. Et viktig moment Skogen Lund pekte på var at vi må beskytte oss selv sånn at nye forretningsmuligheter som utvikles her ikke eksporteres til andre land når de begynner å bli lønnsomme. Det vil derfor være viktig å skaffe arbeidsplasser her, og vi må skaffe dem over hele landet!

Klima- og miljøministeren poengtererte at når selv Samferdselsministeren sier at vi ikke trenger bil, men mobilitet, da er endring i gang!
Så vil fremtiden vise hvordan de følger opp og hva vi kan forvente oss som forbrukere og gründere….

Jeg stopper der, men kommer som sagt tilbake med flere betraktninger. Send meg gjerne kommentarer på om dette var relevant eller om det ikke føltes relevant. Eller om det er noe i dette som ønskes å diskuteres videre.

Ha en strålende dag 🙂