Fremtidens miljøbedrifter

Fremtidens arbeidstakere og kunder etterspør miljøvennlige bedrifter. Dette betyr at vi ikke kun fokuserer på teknologiske løsninger, men at det også er viktig å se på hvilke produkter man har og hvilke alternativer som finnes, hvordan menneskene i og rundt organisasjonen behandles, og hvilke holdninger man kan påvirke som bedrift. Miljøledelse må være en integrert del av det ordinære ledelsessystemet. I tillegg vil åpenhet i informasjon og kommunikasjon, både internt og eksternt, være viktig fremover. Kommer kundene dine og stiller miljørelaterte spørsmål er det dårlig business å slite med å svare.

DSC03327

 

 

 

 

 

Miljøledelse i praksis

Miljøledelse handler om at du som bedriftsleder integrerer miljø i de daglige rutinene og strategiske valgene. Det handler ikke om å lage fine dokumenter som havner i en skuff. Mange får en oppvåkning når de har tatt steget med å jobbe miljøbevisst. Når man trodde jobben var ferdig, var det starten på den virkelige jobben. Ingen snarveier fungerer her, heller ikke enkle løsninger der man bestiller en konsulent som skal gjøre jobben. På den andre siden er det mange som opplever at de får bedre kontroll, bedre styring, bedre goodwill og omdømme, og stolte ansatte. Etter hvert som flere og flere tar steg mot å bli mer mijøvennlige, opplever også de at kundene foretrekker dem. Interne prosesser der dette er godt forankret i både ledelse og blant ansatte er essensielt. God kommunikasjon internt og eksternt er også viktig.

Den grønne omstillingens betydning for deg

En grønn omstilling er ønsket fra flere kanter, men det er kanskje ikke alltid like enkelt å se hva du kan bidra med. Eksempler på hva som kan være enkelt å gjøre for deg allerede nå, er;

  • Bytte ut rekvisita med miljøvennlige alternativer
  • Endre rutiner og vaner som å slå av lyset når man forlater et rom, samle avfall ett sted med gode sorteringsmuligheter, bruke papir flere ganger
  • Øke bruken av Skype/video til møter, reise kollektivt der det er mulig, lage felleskalender for å øke samkjøring
  • Innkjøpsstopp, eller vurdere i hvor stor grad du har bruk for alle produkter som kjøpes
  • og mange andre ideer som du og kundene dine kan finne sammen

Teknologiske løsninger, holdninger og handling

Det er ikke alltid dyre teknologiske løsninger som er svaret, men at vaner og tankemønster endres. Se hva du og ansatte finner ut av den neste uken. Hva kan dere gjøre bedre? Hvor raskt kan dere gjøre endringene? Hvem har ansvar for at det gjennomføres? Skriv om det! Får du ikke til å skrive om det, hent inn hjelp, men være aktiv med å kommunisere hvor god du er!

Vær en rollemodell for deg selv, barn og barnebarn, ansatte, kunder og samarbeidspartnere og for resten av omgivelsene!

Mange bekker små, gjør en stor å!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *